Ano ang gagawin ng Coins.ph kung sakaling magkaroon ng Bitcoin Fork?

Ano ang gagawin ng Coins.ph kung sakaling magkaroon ng Bitcoin Fork?

20170329 How Coins.ph will handle a Bitcoin Fork

Sa mga nakaraang araw, nakatanggap kami ng mga katanungan tungkol sa aming mga plano kung sakaling magkaroon ng fork sa Bitcoin network. Alinsunod sa mga balita at diskusyon kamakailan, nakikita namin na isang natatanging posibilidad ang fork, kaya naman gusto namin ipaalam ang ilan sa aming mga plano at opinyon tungkol dito.

Una, kahit hindi namin matitiyak ang maaaring mangyari sa hinaharap, gusto naming siguruhin ang aming mga customers na masigasig kaming magtratrabaho upang magkaroon kayo ng maayos at magandang karanasan. Sisiguraduhin din namin na magkakaroon ng mabilis at maagap na pagbuo ng solusyon upang matugunan ang inyong mga pangangailangan at maprotektahan kayo.

Sa kasalukuyan, ang Coins.ph ay sumusuporta sa iisang bersyon ng Bitcoin – ang Bitcoin Core (BTC). Kami ay hindi sumusuporta o kumokontra sa iminumungkahing update sa Bitcoin protocol. Katulad ng aming opinyon ang pananaw ng ibang mga nasa industriya. Kung may hard fork na naimplementa na walang consensus ng buong industriya at nagdulot ito ng paghihiwalay sa network, itinuturing namin ito na altcoin at hindi bitcoin. Hindi isinasaalang-alang dito ang maaaring hash power ng forked coin. Isa lamang ang opinyon namin sa marami pang panig, pero naaayon ito sa perspektibo na nakararaming Bitcoin exchange. Maaari naming suportahan ang naturang altcoin kung nasagawa ang nasabing fork sa paraan na maaari naming ma-implementa, at kung mayroong sapat na customer at market demand.

Ang ibig sabihin nito para sa aming customers

  1. Pinaaalalahanan namin ang aming mga customer na ang halaga ng bitcoin ay pabago-bago, at malaki ang posibilidad na magkaroon ng agarang epekto ang kahit anong fork sa presyo nito. Ang natatanging paraan upang maiwasan nang lubusan ang epekto nito ay ang hindi paghawak sa kahit anong halaga ng Bitcoin.
  2. Sa kahit anong fork, maaaring pansamantalang itigil ng Coins.ph ang mga transaction sa system habang ginagawa ang mga kailangang pagbabago upang ma-update ang sistema. Sa mga panahong ginagawa ito, maaaring hindi makabili, makabenta, o makapag-send ng bitcoin papalabas sa sistema. Gustuhin man namin na kumpletuhin ang ganitong update sa lalong madaling panahon, ipagpapatuloy lamang namin ang transactions kapag may kumpiyansa na kami na maiging na-review at nasubukan ang naturang update. Ang mga announcement at update ay ilalagay sa Coins.ph website at maaari rin itong ilagay sa official social media channels.

Panghuli, hinihikayat namin na ang aming customers ay sumangguni sa Coins.ph User Agreement na binabalangkas ang aming mga obligasyon sa kaganapan ng isang Bitcoin fork.


Several of our views above have also been expressed by other Bitcoin providers, like Bitgo in a recent blog post.

 In Digital Currency
Recommended Posts