Bitcoin Cash Update | Coins.ph

Bitcoin Cash Update From Coins.ph (Filipino Version)

Noong isang buwan, nagbigay kami ng anunsyo na gumagawa na kami ng solusyon para mabigayn ang aming mga customers ng share sa value na nagawa ng Bitcoin Cash (BCC) pagtapos ng fork ng Bitcoin network noong Agosto.

 

Pagtapos ng maingat na pagsasaalang-alang, nagpasya kami na i-convert ang BCC na naisagawa ng fork to BTC at i-kredito ang nararapat na amount ng BTC sa mga customers na may hawak na BTC sa kanilang Coins.ph wallet sa oras ng Block 478,558 (August 1, 2017 9:16PM PH Time, oras na nangyari ang fork).

 

Ang halaga ng BCC na makukuha ng mga customers ay bawas na ng mga gastos na aming natamo sa conversion at transfer. Sa sandaling matapos na ang pagbenta ng BCC, ang mga customers ay makukuha ang BTC nila galing sa Coins.ph sa loob ng 24 hours. Ipapahiwatig rin namin ang rate ng conversion from BCC to BTC na nakuha. Nagsusumikap kami na makumpleto ang prosesong ito sa loob ng ilang linggo at makikipagugnay kami sa mga customers kapag nabigay na namin ang BTC.

 

Salamat sa pasensya habang isinasagawa namin ang planong ito. Huwag kayong mag dalawang isip na mag-contact sa amin sa help@coins.ph kung sakaling mayroon kayong mga katanungan.

 In Announcements, Digital Currency
Recommended Posts